Četvrtak, svibanj 23, 2019

“Vikendi Srca Marijina” – za supružnike željne djece

Udruga Hrvatska za Život je na poticaj pater Marka Glogovića, pokretača apostolata za život udruge Betlehem, pokrenula "Vikende Srca Marijina", zamišljene kao molitveno zajedništvo...

Oprostom oslobođene

Prava ljubav čeka