O konferenciji

Međunarodnu konferenciju za život „Život, dakle, biraj!“ organizira udruga “Hrvatska za Život”. Ideja Konferencije jest okupiti zalagatelje za život od prirodnog začeća do prirodne smrti, koji će kroz svoja predavanja i odgovore na pitanja dati rješenje za problem pobačaja. Konferencija je prvi put održana od 27. do 29. travnja 2018. godine i na njoj su sudjelovali gosti iz cijelog svijeta.

Misija i cilj organiziranja ovakve konferencije jest okupiti i publiku i govornike koji će zajedno, u ljubavi za nerođene i sve rođene ljude, podijeliti svoja znanja i iskustva i još više osnaženi za borbu za život nastaviti istu u mjestu iz kojeg dolaze.

Vjerujemo kako će ovakav oblik konferencije dati velike plodove.

 

International Pro-Life Conference “Now Choose Life!” is organised by the Association “Croatia for Life!” with a goal to gather supporters of life from natural conception to natural death who will try to give their own solutions to the problem of abortion through their lectures and answers to questions. The conference was held for the first time from 27th to 29th April, 2018, and guests from all over the world participated at it. It is our wish to organise it every year.

The mission and goal of organising such a conference is to gather both the audience and the speakers who will, in their love for the unborn and all the born people, share their knowledge and experience with each other, and after having been even more empowered, continue their fight for life in the place they live.

We believe that this kind of conference will bear good fruits.