Nedjelja, veljača 23, 2020
HZZ - Vikend Srca Marijina

“Vikendi Srca Marijina” – za supružnike željne djece

Udruga Hrvatska za Život je na poticaj pater Marka Glogovića, pokretača apostolata za život udruge Betlehem, pokrenula "Vikende Srca Marijina", zamišljene kao molitveno zajedništvo...
video

40 dana za život