U vječni zagrljaj Gospodinov otišla je naša draga gospođa Bosiljka Bačura, supruga, majka šestero djece, pravnica i voditeljica centra za pomoć trudnicama “Djetešce, na sunašce”.
U svojem dugogodišnjem radu spasila je više od 5000 djece kojoj je prijetila smrt pobačajem.
 
Draga Bosiljka, hvala Vam za svako srce koje danas kuca zahvaljujući Vašoj požrtvovnosti, Vašem povjerenju u Gospodina, Vašem neumornom radu.
 
Hvala Vam za sve savjete koje ste nesebično dijelili s nama.
 
Hvala Vam što ste od samih početaka prepoznali rad inicijative “40 dana za život” i podržavali nas sve ove godine.
 
Hvala Vam za poniznost i radost s kojom ste do samog kraja ovog zemaljskog puta bili tu za svaku majku i oca u nevolji.
 
“Zadovoljna sam što danas ima dosta boraca za život, što u početku mog djelovanja baš i nije bio slučaj. Želim napomenuti da bi svaka veća župa trebala imati savjetovalište za trudnice i raditi na tome jer je to najvažnije pitanje u našoj domovini Hrvatskoj – demografska obnova stanovništva. Smatram da se nikada ne smijemo umoriti u borbi za život nerođenog djeteta, jer ćemo uvijek imati ljudi koji će biti protiv našeg djelovanja.” (iz intervjua s gospođom Bosiljkom, za pro-life časopis “Pohod”, udruge “Hrvatska za Život”, broj 4, studeni 2020.)
 
”U Raj poveli te anđeli, na dolasku tvome primili te mučenici! I odveli te u sveti grad, nebeski Jeruzalem. Zbor anđeoski te primio i ti s Lazarom, nekoć ubogim, pokoj vječni imala…”
 

Bosiljka Bačura i zahvala za njezino dugogodišnje zalaganje na pro-life polju prilikom 2. međunarodne konferencije za život ”Život, dakle, biraj!” 2019. godine