Srijeda, 26 siječnja, 2022

I ove godine ugostit ćemo izvrsne govornike i zalagatelje za Život na 2. Međunarodnoj konferenciji za Život: “Život, dakle, biraj!”. Njihove biografije možeš pročitati u nastavku.

This year we are also gathering may advocates of life on the 2nd International pro-life conference: “Now choose life!”. You can read their biographies bellow.

Ovogodišnji govornici

Borci za život

Rebecca Kiessling

International Pro-Life Speaker

BIOGRAFIJA / BIOGRAPHY

Pamela Delgado

40 days for life - Colombia

BIOGRAFIJA / BIOGRAPHY

Sue Thayer

Director of Outreach

BIOGRAFIJA / BIOGRAPHY

Svetlana Jovanova

“Lydia – A Beating Heart”

BIOGRAFIJA / BIOGRAPHY

Katarina Grgić

FertilityCare

BIOGRAFIJA / BIOGRAPHY

don Josip Mužić

Croatian priest

BIOGRAFIJA / BIOGRAPHY

Zvonimir Kvesić

dance teacher

BIOGRAFIJA / BIOGRAPHY

Ante Čaljkušić

40 Days for Life, Croatia

BIOGRAFIJA / BIOGRAPHY

Sonja & Chris Horswell

Save One

BIOGRAFIJA / BIOGRAPHY

Iva Grgurinović

Udruga Betlehem

BIOGRAFIJA / BIOGRAPHY

Kristina Pavlović

Udruga ''Teen STAR''

BIOGRAFIJA / BIOGRAPHY

Morris Joseph Igwe

40 days for life - Nigeria

BIOGRAFIJA / BIOGRAPHY

Stijepo Gleđ Markos

BIOGRAFIJA / BIOGRAPHY

Sisters of Life

BIOGRAFIJA / BIOGRAPHY

Svjedočanstva/Testimonies

Mihaela Kraijna

Matej Arzenšek

Maria Žic

Bračni par Šikman

Bračni par Salaić

Bračni par Krznarić